Nasjonalt arrangement i Tromsø

Det blir et stort, nasjonalt arrangement på Templarheimen og i Tromsøhallen fra tirsdag kl. 21.00 5. juni. Tirsdag kveld vil bli brukt for å lade opp til den historiske dagen og det blir en lang rekke aktiviteter og opplevelser gjennom natten. Gratis adgang!

Program | Arrangører og sponsorer | Deltakende | Kart

Program

Hovedelementene i arrangementet vil være:

 • Storskjerm som viser Venus-passasjen sett fra en rekke steder i Norge og utlandet. Selv ved dårlig vær vil vi likevel få oppleve Venus-passasjen (og alt det andre på arrangementet).
 • En lang rekke aktiviteter knyttet til forskning, astronomi, realfag og teknologi.
 • Salg av solformørkelsesbriller, spesialhefter og informasjon om den historiske Venus-passasjen og astronomi generelt.
 • Teleskoper og annet utstyr for sikker visning av Venus-passasjen og Solen (også når det ikke er Venus-passasje).

Timeplan:

 • 21.00: Start. Stands, aktiviteter og konkurranser utendørs, i Tromsøhallen og på Vitensenteret er i gang.
 • 22.00-22.15: Orientering om det som skal skje denne natten.
 • 22.30: Bilder fra Venus-passasjen i 2004.
 • 23.00: Orientering om skoleaktivitetene
 • 23.30: Vi får opp bilde av Solen tatt med spesialkamera (H-alfa) på storskjermen og vi diskuterer hva vi ser
 • 23.30: Vitensenteret stenger.
 • 23.45: Nedtellingen starter. Vi kaller opp observatører rundt omkring i landet og utenlands. Hva er status, hvordan er været? Vi tar inn Vardø?
 • 24.00: Det historiske døgnet har begynt. Vi får opp bilde av Solen på storskjermen (hvis ikke før) og begynner å speide etter Venus.
 • 00.04: Første kontakt! Venus-passasjen har begynt. Ser vi Venus? Vi skifter mellom bilder fra ulike steder og forsøker å observere parallakseeffekten.
 • 00.22: Andre kontakt. Venus er nå helt inne på solskiven.
 • 00.30-03.30: Vi veksler mellom ulike steder i Norge og utlandet og får kommentarer fra Svalbard, Vardø og mange andre steder.
 • 03.29: Venus lengst inne på skiven.
 • 06.36: Tredje kontakt. Venus er i ferd med å forlate solskiven. Vi prøver igjen å observere parallakseeffekten.
 • 06.54: Fjerde og siste kontakt. Den siste Venus-passasjen i vår tid er over! Bildeveksling for parallakseeffekt. Vi tar inn de siste bildene fra ulike steder i verden.
 • 07.00: Oppsummering av hva som har skjedd.
 • 07.15: Vi viser filmklipp (også nye som folk har satt sammen og overført underveis).
 • 07.30: Avslutning.

Arrangører

Hovedsponsorer

Deltakende foretak og foreninger

Kart

 


Vis større kart
viten.no er en tjeneste fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.
Kontakt oss: post@viten.no - Ansvarlig redaktør: Doris Jorde

Nasjonalt arrangement i Tromsø

Stort, nasjonalt arrangement på Templarheimen og i Tromsøhallen fra tirsdag kl. 21.00 5. juni. Tirsdag kveld vil bli brukt for å lade opp til den historiske dagen og det blir en lang rekke aktiviteter og opplevelser gjennom natten.

Program og mer info

Oversikt over ulike arrangementer (astroevents.no)

Bakgrunn

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO

Fysisk institutt, UiO

Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO

Sparebankstiftelsen DnB NOR

Prosjektet Jorden og universet har fokus på den fantastiske rekken med himmelfenomener 2010–2015.

Sparebankstiftelsen DNB NOR støtter prosjektet med 1 million kroner. Denne nettsiden, øvrig formidling og nasjonale aktiviteter knyttet opp mot himmelbegivenhetene er gjort mulig ved denne gaven.

Prosjektleder var Knut Jørgen Røed Ødegaard.