Utstyr og sikkerhet under solobservasjoner

Hvis man titter på sola, må dette være med solformørkelsesbriller/solfilter eller på en projeksjonsskjerm! Nedenfor finner du viktig informasjon for sikker solobservasjon.

1 Generelt om sikkerhet og solobservasjoner

En av de beste metoder som sikrer at man ikke risikerer skadelig sollys på øyet er bruk av projeksjon! Forutsatt riktig oppsett og at utstyret hele tiden er under oppsyn av erfaren observatør er det ingen risiko for å skade synet i forbindelse med solobservasjoner.

Bruk av solfilter på teleskop har flere «Pass på» momenter sammenliknet med projeksjon. Metoden gir bedre (og mer fargerike) observasjoner enn avbildning på projeksjonsskjerm, men det kan være meget kort vei fra interessante observasjoner til øyeblikkelig øyeskade. Ved bruk av teleskop med filter plasserer man øyet nesten direkte i brennpunktet, og er 100 % prisgitt at alt er korrekt satt opp og at alt utstyr holder spesifikasjonene.

2.1 Projeksjon « Solar Scope» / «Venuscope» -klassesett

«Solar Scope / Venuscope» klassesett består av enkel optikk plassert i en pappeske. Sollyset blir samlet av en linse og reflektert av et lite speil slik at alle kan se avbildningen av sola på innsiden av pappesken. Fig 2.1. Innstilling / sikting skjer uten at man på noen måte må se mot sola. Metoden er den sikreste av alle, det er ikke mulig å komme til for en uheldig observatør slik at man skader synet. Merk at dette er forutsatt at settet er montert riktig. Det finnes en samlelinse som alene kan gi skade dersom man forsøker å bruke den som kikkert, det er ikke ment at komponentene skal benyttes enkeltvis.


Fig. 2.1.: Solar Scope med samlelinse og avbildning av sola på innsiden av esken.

2.2 Projeksjon med teleskop og Galileoskopet

Projeksjon med teleskop: Her benyttes ikke filter(unntagelsesvis på søkerkikkerten). Man skal ikke på noen måte se igjennom teleskopet !!

Projeksjonen skjer ved at et teleskop med okular gir en avbildning på en projeksjonsskjerm bak teleskopet, man kan stå med ryggen mot sola og trygt observere. (Fig.2.2)

Teleskopet rettes inn mot sola med et okular påmontert (Bruk skyggen av teleskopet mot en bakgrunn til å lokalisere sola). Sammenliknet med» Solar Scope» vil denne metoden gi større / bedre oppløste bilder.


Fig.2.2 Projeksjon med teleskop.

Teleskop er ofte utstyrt med søkerkikkert, dersom man ikke har montert eget solfilter på denne; fjern søkerkikkerten fra teleskopet! . Søkerkikkertene kan av publikum lett forveksles til å være der man tar en titt. I tillegg må man ikke forlate utstyret eller fjerne projeksjonsskjermen, selv ikke for en kort stund. Uten projeksjonsskjermen på plass bak står teleskopet med sollyset samlet i et lite område like bak okularet. En del teleskop har eget skinnesystem til projeksjon. Med dette påmontert vil det da være vanskelig å utilsiktet komme til okularet, men eksempelvis Galileoskopet (fig.2.3) har ikke slike fester. Dog fungerer det fint som projeksjonsinstrument ved å helt enkelt holde et ark /projeksjonsskjerm like bak okularet. (fig.2.4).


Fig. 2.3: Projeksjon mot et papirark med Galileoskopet.


Fig. 2.4 Projeksjon, her av solflekker (Galileoskopet)

3.1 Solfilter montert på teleskop

Ført og fremst: unngå å bruke filter av type: sotet glass, strimler fra film/fotorull.!

Benytt kun filter som er beregnet til teleskopet, solfilter er typisk laget av farget, eller aluminisert polyester film, eller glass med metallbelegg. Solfilteret skal monteres på teleskopets objektiv (og ikke i okularet).

Man bør ha dokumentasjon på solfilteret ! Vær oppmerksom på at solfilter ofte selges i to typer: en for visuelt bruk og en for fotografisk bruk, disse kan ikke benyttes om hverandre under visuelle observasjoner! Det fotografiske filteret slipper typisk igjennom 10 ganger mer lys enn det visuelle. Betegnes ofte som Optical Density (OD)=5,0 (visuell) eller OD= 3,8 fotofolie (f.eks. Baader Planetarium filter).

3.2 «Astrofolie»

«Astro solar film» selges i ulike størrelser, fra små ark til store ark på rull. Man kan tilpasse filter til teleskopobjektivet ved å feste folien i en passende hylse som settes på teleskopet som et lokk. Fig 3.1. Om man lager dette selv; pass på å følge anvisninger som kommer med folien. Folien skal ikke utsettes for spenn, la den det heller være litt slakk, det har ingen betydning for bildet om folien er «bulkete».

Både for solfilter skaffet fra forhandler og tilpassede filter med folie: Sjekk at filteret ikke har noen hull; dette kan gjøres i dagslys ved å skjerme rundt filteret og se etter små lysprikker. Alternativt i et mørkt rom; plasser en liten lyskilde under filteret og tett til slik at ikke noe lys kommer ut på sidene.

Dersom man benytter teleskop med liten lysåpning, diameter 5-8cm er mer enn godt nok til å studere Venus-passasjen. Filteret kan her ha samme diameter som teleskopet. Har man et større teleskop >10 cm lysåpning ; tilpass objektivlokket og filteret slik at filterdiameteren ikke er like stor som objektivet/lysåpningen. ! For eksempel på et 20 cm teleskop, la mesteparten av fronten være tett og kun 5-6cm være belagt med folie. I tillegg til at et stort filter slipper mer lys inn er det også en større flate som kan skades! Oppløsningsevnen er avhengig av teleskopets lysåpning, men om man ønsker bedre oppløsning lag heller et filter som har flere små(5cm) filteråpninger i ytterkant. Avstanden mellom disse plasseringene vil sikre god oppløsning av bildet.


Fig. 3.1 Tilpasset solfilter av «astrofolie» til Galileoskopet.

4. Solformørkelsesbriller

Brillene skal brukes kun som «briller» uten annen optikk. Under Venus-passasjen vil man med solformørkelsesbriller se Venus som en liten prikk. Venus vil sett fra jorden ha omtrent samme størrelse som den minste detalj øyet kan greie å oppfatte. Pass på å ikke falle for fristelsen bruke optikk foran disse brillene! Folien i brillene er ikke beregnet på lysintensiteten fra en samlelinse!

viten.no er en tjeneste fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.
Kontakt oss: post@viten.no - Ansvarlig redaktør: Doris Jorde

Nasjonalt arrangement i Tromsø

Stort, nasjonalt arrangement på Templarheimen og i Tromsøhallen fra tirsdag kl. 21.00 5. juni. Tirsdag kveld vil bli brukt for å lade opp til den historiske dagen og det blir en lang rekke aktiviteter og opplevelser gjennom natten.

Program og mer info

Oversikt over ulike arrangementer (astroevents.no)

Bakgrunn

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO

Fysisk institutt, UiO

Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO

Sparebankstiftelsen DnB NOR

Prosjektet Jorden og universet har fokus på den fantastiske rekken med himmelfenomener 2010–2015.

Sparebankstiftelsen DNB NOR støtter prosjektet med 1 million kroner. Denne nettsiden, øvrig formidling og nasjonale aktiviteter knyttet opp mot himmelbegivenhetene er gjort mulig ved denne gaven.

Prosjektleder var Knut Jørgen Røed Ødegaard.