Fotokonkurranser:

Fotografer Venus og Venus-passasjen

Den 6. juni 2012 opplevde vi den siste Venus-passasjen på 105,5 år. Det var derfor viktig at begivenheten ble foreviget på best mulig måte. Det ble utlyst to fotokonkurranser med Venus og Venus-passasjen som tema.

Vinnerne av konkurransen:

Konkurranse 2:

1. premie, 10 000 kr:
Fotograf: Fredrik Broms
Bildet er tatt fra Stø i Vesterålen (pos: N 69,01,18 E 015,07,29)
Kamera: Nikon D3 DSLR med AF-S Nikkor 300mm f/2,8 optikk med TC20E 2x converter og Baader solfilter.
Dato: 6. juni kl 01:07

2. premie, bøkene Annerledestenkerne og Sola:
Fotograf: Tiril Stenlund
Dato: 6. juni

3. premie, boken Annerledestenkerne:
Fotograf: Heidi Strand
Dato: 6. juni

Konkurranse 1:

Premie: Vi mottok ett bidrag som ikke oppfylte kravet til å dokumentere endringene, se lenger ned på siden. Juryen bestemte derfor å premiere dette bildet med 2000 kroner:
Fotograf: Steinar Thorvaldsen
Venus i det blå på mobilen 2 måneder før..
Kamera: Tatt med iPhone 4
Dato: 5.april kl 21:11 med Kulturhuset i Aalborg nede mot høyre.

Prosjektet Jorden og Universet på Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo utlyste to fotokonkurranser:

  • Den ene pågikk fra 30.03.2012 til 04.06.2012. I denne perioden gjennomgikk Venus store faseforandringer: Venus ble en tynnere og tynnere sigd samtidig som planeten kom stadig nærmere Jorden og derfor ble sigden høyere samtidig som den ble tynnere. Førstepremien på kroner 10 000 går til den som på best mulig måte dokumenterer endringene fotografisk.
  • Den andre fotokonkurransen pågikk 05.06.2012 og 06.06.2012, inkludert selve Venus-passasjen. Førstepremien på kroner 10 000 går til den som på best mulig måte dokumenterer Venus-passasjen og/eller fenomener under eller i forbindelse med passasjen fotografisk.

Metoder og utstyr for fotografering av Solen, og dermed både solformørkelser og Venus-passasjen, beskrives her.

Regler

  1. Hver deltager kan sende inn maksimalt 3 - tre – bilder til hver konkurranse.
  2. Bildene skal sendes inn elektronisk til adressen venus@viten.no senest tirsdag 5. juni 2012 kl. 12.00 for den første konkurransen og tirsdag 12. juni 2012 kl. 12 for den andre konkurransen (om selve Venus-passasjen). Merk e-posten med "Fotokonkurranse 1" eller «Fotokonkurranse 2». Oppgi epostadresse, telefonnummer og postadresse. Det vil bli gitt kvittering på at bildet(-ene) er mottatt.
  3. Bildene må ha god oppløsning.
  4. Bildene skal kunne brukes vederlagsfritt på nettstedene astro.viten.no og www.astroevents.no og i media. Fotografens navn vil alltid bli kreditert.
  5. Bildene vil bli vurdert av en jury med følgende tre medlemmer: Anders Isnes (Naturfagsenteret), Håkon Dahle (Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO) og Jan Kåre Trandem Qvam (fysikklærer, Naturfagsenteret). Juryen vil vurdere bildene utfra kriteriene som er nevnt øverst på siden og hvilken teknisk kvalitet bildene har.
  6. Jurymedlemmer og deres nærmeste familie har ikke anledning til å delta i konkurransen.
  7. Juryen vil fullføre sitt arbeid i løpet av juni måned. Vinnerne vil bli kunngjort på nettstedene astro.viten.no og www.astroevents.no og eventuelt i media. Bildene vil bli presentert samme sted.
  8. De beste bildene innen hver kategori vil bli premiert. Hovedpremien er 10 000 kroner i hver kategori, de to andre premiene innen hver kategori vil bli kunngjort senere.
viten.no er en tjeneste fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.
Kontakt oss: post@viten.no - Ansvarlig redaktør: Doris Jorde

Nasjonalt arrangement i Tromsø

Stort, nasjonalt arrangement på Templarheimen og i Tromsøhallen fra tirsdag kl. 21.00 5. juni. Tirsdag kveld vil bli brukt for å lade opp til den historiske dagen og det blir en lang rekke aktiviteter og opplevelser gjennom natten.

Program og mer info

Oversikt over ulike arrangementer (astroevents.no)

Bakgrunn

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO

Fysisk institutt, UiO

Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO

Sparebankstiftelsen DnB NOR

Prosjektet Jorden og universet har fokus på den fantastiske rekken med himmelfenomener 2010–2015.

Sparebankstiftelsen DNB NOR støtter prosjektet med 1 million kroner. Denne nettsiden, øvrig formidling og nasjonale aktiviteter knyttet opp mot himmelbegivenhetene er gjort mulig ved denne gaven.

Prosjektleder var Knut Jørgen Røed Ødegaard.