For: Alle trinn

Venus på fotballbanen

6. juni 2012 passerer planeten Venus foran sola slik at vi fra jorden kan se den foran solskiven (som en formørkelse). Ved å lage en modell av Venus og sola på en fotballbane, eller i skolegården, stiller vi godt forberedt til selve formørkelsen.

Utstyr

  • En fotball (helst hvit)
  • En fyrstikk
  • Sort tape
  • En mobil med kamera

Figur 1. Fra Venus-passasjen i 2004. I denne aktiviteten lager vi en modell av Venus og solas størrelser og avstander den 6 juni.

Metode 1: Avstand mellom Jorda, Venus og sola

Vi lar fotballen være sola og fyrstikkhodet være Venus.

a) Velg et punkt på bakken der man skal observere ifra.

b) Plasser fotballen 12 meter unna observasjonsplassen.

c) Hold fyrstikken 3,2 meter unna observasjonsplassen slik at fyrstikkhodet kommer foran fotballen. Dersom vi tenker oss at Jorda er observasjonsplassen; så er fyrstikkhodet Venus og fotballen sola (Se figur 2). Da har vi en modell av anstandene under Venus-passasjen. Fyrstikkhodet har omtrent samme størrelse i forhold til fotballen som Venus har i forhold til sola. Om man skal ha helt nøyaktig må man ha et lite fyrstikkhode med diameter på bare 1 millimeter.


Figur 2. «Venus» på vei over «sola».

Metode 2: Modell av Venus sin størrelse på solskiven sett fra Jorda

a) Ta sort teip og klipp ut en runding som har en diameter på 4 millimeter.

b) Lim rundingen midt på fotballen.

c) Hold fotballen 12 meter unna observasjonsplassen. Nå vil den svarte rundingen ha samme størrelse i forhold til fotballen som Venus i forhold til sola.


Figur 3.

Synes Venus tydelig fra observasjonsplassen, eller bare som en bitteliten flekk?

Prøv å bruke mobilkameraet og ta bilde, kommer Venus med på bilde bedre enn hva man ser med øyet?

NB!

Husk at man aldri skal se direkte på sola uten solformørkelsesbriller!

viten.no er en tjeneste fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.
Kontakt oss: post@viten.no - Ansvarlig redaktør: Doris Jorde

Nasjonalt arrangement i Tromsø

Stort, nasjonalt arrangement på Templarheimen og i Tromsøhallen fra tirsdag kl. 21.00 5. juni. Tirsdag kveld vil bli brukt for å lade opp til den historiske dagen og det blir en lang rekke aktiviteter og opplevelser gjennom natten.

Program og mer info

Oversikt over ulike arrangementer (astroevents.no)

Bakgrunn

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Universitetets senter for informasjonsteknologi, UiO

Fysisk institutt, UiO

Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO

Sparebankstiftelsen DnB NOR

Prosjektet Jorden og universet har fokus på den fantastiske rekken med himmelfenomener 2010–2015.

Sparebankstiftelsen DNB NOR støtter prosjektet med 1 million kroner. Denne nettsiden, øvrig formidling og nasjonale aktiviteter knyttet opp mot himmelbegivenhetene er gjort mulig ved denne gaven.

Prosjektleder var Knut Jørgen Røed Ødegaard.